Перейти до вмісту

Наукова робота кафедри

За останні роки, не зважаючи на складний стан в державі, не зменшуються досягнення у науковому напрямку роботи колективу кафедри технології машинобудування. Науковці кафедри плідно працюють на своїх напрямках наукових досліджень, що потім відображається у наукових публікаціях патентах країни. У науковому напряму також приймають участь студенти під керівництвом професора Гордєєва А.І., доцента Ткачука В.П., доцента Косіюка М.М. та інших викладачів. Вони приймають участь конкурсах наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах, отримуючи призові місця, публікують свої досягнення у наукових працях.

За останні три роки опубліковано 60 статей та тез доповідей та отримано 23 патенти України, видано 2 монографії, захищено кандидатську дисертацію аспірантом Костюком Савою за спеціальністю Технологія машинобудування.

На кафедрі ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації за акредитованою освітньою програмою «Прикладна механіка» (ідентифікатор у ЄДЕБО 36986), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 13 Механічна інженерія, спеціальність – 131 Прикладна механіка.

На сьогоднішній день у аспірантурі навчається 4 здобувача, а два аспіранти Старий А.Р. та Костюк Н.О. захистили дисертаційні роботи у 2021-2022 роках та отримали дипломи доктора філософії з Прикладної механіки.

Звіт аспіранта Кушнірчука Андрія за 2022 рік