Перейти до вмісту

Савицький Юрій Віталійович

Савицький Юрій Віталіович

Доцент кафедри технології машинобудування

Інтереси

1. Автоматизація виробничих процесів

2. Автоматизоване проектування

3. Проектування штампового оснащення

4. Розроблення устаткування для очищення деталей

Про Юрія Савицького

Контакти

Каб. 4-307
Хмельницький національний університет
Інститутська, 11
Хмельницький, 29013
Україна

yra.savisky@gmail.com

067 980 8519

Освіта

– 1995 інженер-механік (спеціаліст)
Технологічний університету Поділля, м. Хмельницький
– 1999 кандидат технічних наук
Технологічний університету Поділля, м. Хмельницький
– 2002 доцент
Технологічний університету Поділля, м. Хмельницький

Наукові інтереси

o Інженерна механіка

Наукові видання

1. Савицький Ю.В. Технологічні методи підвищення довговічності вирубних штампів // Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2016. – № 6. – С. 51 – 55.

2. Савицький Ю.В. Вдосконалення процесу холодного видавлювання деталей типу «Гайка» з метою покращення якості виробів / Савицький Ю.В., Яремчук О.В.// Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2016. – № 6. – С. 35 – 40.

3. TkachukV.P. Theoreticalresearchofhorizontalrotormashinedynamics / TkachukV.P.,Savitskyi Y.V. // Проблеми трибології. Хмельницький, ХНУ – 2016. – № 4. – С. 74 – 82.

4. Савицький Ю.В. Проектування технологічних процесів методом синтезу / Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2017. – № 1. – С. 24 – 28.

5. Савицький Ю.В. Математична модель лиття по випалюваній газифікованій моделі // Савицький Ю.В., Ткачук В.П. // Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2017. – № 1. – С. 34 – 40.

6. Савицький Ю.В. Використання технології глибокого холодного видавлювання для отримання точних заготовок деталей типу “стакан”. Частина 1 // Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2019. – № 5. – С. 51 – 55.

7. Савицький Ю.В., Гордєєв О.А. Використання технології глибокого холодного видавлювання для отримання точних заготовок деталей типу “стакан”. Частина 2 // Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2019. – № 6. – С.12-16.

8. Y.V. Savytskyi,V.V. Mylko, S.S. Bys Increasing the durability of cold volume stamping equipment. Problems of Tribology, V. 27, No 3/105-2022,55-60

9. Технологія машинобудування: іноваційні процеси та машини / за ред. д.т.н., проф. Гордєєва А.І. – Колективна монографія.- Хмельницький: ХмЦНТІ, 2016.- 395 с., друк.арк. 22,96 реком. рішенням Вченої ради ХНУ, протокол №1 від 01.09.2016 р.//Савицький Ю.В. Обгрунтуваня параметрів вібраційного обладнання для мийки та очистки деталей від технологічних забруднень перед зборкою.- с.289-310

10. Савицький Ю.В., Жуковський Р.М.Покращення процесу виготовлення деталі типу Корпус за допомого програмного забезпеченняSIEMENS.Матеріали Х Всеукраїнської н-пр конференція студентів та молодих науковців, 2016, Камянець-Подільський, Абетка, с. 442

11. Савицький Ю.В.,Яремчук О.В. Вдосконалення процесу холодного видавлюваня деталі типу Гайка для покращення її поверхні і збільшення стійкості інструенту. Матеріали Х Всеукраїнської н-пр конференція студентів та молодих науковців, 2016, Камянець-Подільський, Абетка, с. 231

12. Савицький Ю.В. Герасімов Ю.А. , Підвищення працездатності збірних свердл. Технічна творчість. Збірник наукових праць, присвячений ІІІ Всеукраїнській н-т конф. №1 2017, с.10-12

13. Савицький Ю.В., Кирилюк М.О., Керування положенням шпинделя на гідростатичних опорах. Технічна творчість. Збірник наукових праць , присвячений ІІІ Всеукраїнській н-т конф. №1 2017, с.12-14

14. Просянецький А.О., Ланець О.С., Гордєєв А.І., Савицький Ю.В. Автоматизований комплекс для свердлування отворів в монтажних платах , Матеріали ХІІІ міхн н-п конф Fundamental and applied science 2018 30.10.2018, с.75-78

15. Савицький Ю.В. Автоматизоване проектування процесів механічної обробки методом синтезу. IX Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Khmelnytskyi (Ukraine). – 2021. с 125-127

Патенти

1. Патент на корисну модель № 150211 України,  МПК G01L 3/00. Спосіб статичного балансування спеціальних токарних пристроїв в процесі проєктування     /  Гордєєв А.І., Ганзюк А.Л., Гордєєв О.А. Ткачук В. П., Каразей В. Д., Милько В. В.,Урбанюк Є. А.Соколан  К.  С.,Савицький Ю.В.  – u 2021 05122; Заяв. 10.09.2021. Опубл. 12.01.2022,  Бюл. №2.

2. Патент на користну модель № 150960 України,  МПК С02А 11.06 СПОСІБ ЗМІНИ СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ ЦИКЛІЧНОЮ ГІДРОДИНАМІЧНОЮ КАВІТАЦІЄЮ/ Гордєєв А.І.,  Гордєєв О.А., Милько В. В., Савицький Ю.В.  Заяв. 21.10.2021. Опубл. 18.05.2022

Методична робота

1. Техніка і технологія машинобудування. Навчальний посібник  Соколан К.С.,Савицький Ю.В., Каразей В.Д., Присяжний Л.В. Хмельницький, РВЦ ХНУ, 2004, 117 с.

2. САПР технологічних процесів. Лабораторний практикум з курсу для студентів спеціальностей напрямку  “Інженерна механіка”:  Савицький Ю.В., Бурлаков А.А., –Хмельницький :ХНУ, 2005.-102с.

3. Технологія машинобудування: методичні вказівки з курсового проектування для студентів напрямків підготовки «інженерна механіка» та «Машинобудування»/Каразей В.Д., Присяжний Л.В., Савицький Ю.В., Хмельницький,  ХНУ, 2009, 104 с.

4. Автоматизація виробничих процесів – Методичні  вказівки до лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 0502 «Інженерна механіка», Сілін Р.І., Гордєєв А.І., Савицький Ю.В. Хмельницький, ХНУ. 2014. –   28 с.

5. Магістерська випускна робота: методичні рекомендаціх щодо її підготовки, оформлення та захисту для магістрантів  спеціальностей «ТМ», «ІВ», «МВ – Є.А. Урбанюк, А.І.  Гордєєв, СЕРТИФІКАТ № 28/14 про визнання електронного освітнього ресурсу навчально-методичною працею Хмельницького національного університету. – 2015. – 46 с.

6. Автоматизація складальних процесів – Методичні  вказівки до лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 0502 «Інженерна механіка» Сілін Р.І., Урбанюк Є.А., Гордєєв А.І.,   Савицький Ю.В. Хмельницький, ХНУ. 2015. –   32 с. 7. Розроблення в САМ ESPRIT керуючих програм оброблення деталей типу втулок на токарному верстаті з ЧПК HAAS – Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  з дисципліни «Програмне забезпечення механічної обробки в технологічних системах» для студентів спеціальності  «Прикладна механіка» всіх форм навчання В.П. Ткачук, Савицький Ю.В. – Хмельницький: ХНУ, 2019 – 31 с. Електр. Ресурс Сертифікат №24е/19

Професійне зростання (+ підвищення кваліфікації)

o Підвищення кваліфікації ВАТ «Завод ТЕМП» 2008 р.

o Підвищення кваліфікації ТОВ «Завод гідроарматури» 28.10. 2016 р.

o Підвищення кваліфікації ДП «Красилівський агрегатний завод» 15.04. 2020 р.

Посади в ХНУ

o 1999-2002 – асистент кафедри технології машинобудування

o 2002 – теперешній час – доцент кафедри технології машинобудування

Викладання

o Основи САПР https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1028

o Автоматизоване проектування технологічних процесів та різального інструменту https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5148

o Автоматизація виробничих процесів https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=3660

o САПР технологічних процесівта інструменту https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=829

o Технологія обробки типових деталей та складання машин https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=2354