Перейти до вмісту

Мазур Микола Петрович

Професор
Микола Мазур

Професор кафедри технології машинобудування

Інтереси

1. Моделювання теплових процесів і тертя при різання металів

2. Дистанційне навчання

Про Миколу Мазура

Контакти

Каб. 4-310а
Хмельницький національний університет
Інститутська, 11
Хмельницький, 29013
Україна

· email mazur@khnu.km.ua

· 0682034180

Освіта

o 1974

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”, інженер механік

o 1981

Тульський політехнічний інститут, к.т.н.

o 1999

КПІ

Д.т.н.

Наукові інтереси

o Контактні явища, теплові процеси і тертя при різання металів.

o Різання інструментами зі зносостійкими покриттями

o Дистанційне навчання

Наукові видання

 1. Мазур М.П. Особливості 3D конструювання фасонних різців у середовищі SolidWorks / М.П. Мазур, В.О. Харжевський // Вісник Хмельницького національного університету // Серія Технічні науки. –  2019. – №2 – с. 23–28.
 2. Мазур М.П. Особливості конструювання гребінчастих фрез із механічним кріпленням твердосплавних непереточуваних пластинок / М. П. Мазур, К. С. Соколан // Вісник Хмельницького національного університету // Серія Технічні науки. –  2020. – №2 – с. 261–264.
 3. Девін Л. М. Аналіз термобаричних контактних явищ і розрахунок температурних полів при чистовому обточуванні титанового сплаву ВТ1-0 різцем з алмазно-твердосплавною пластиною / Л. М. Девін, М. Е.  Стахнів, М. П. Мазур //. – Сверхтвердые материалы. – 2020, № 5 – С. 96–107.
 4. Analysis of Thermobaric Contact Phenomena and Calculation of Temperature Fields during Finish Turning of a VT1-0 Titanium Alloy with a Cutter Equipped with a Diamond Carbide Blade. // L. M. DevinM. E. Stahniv & M. P. Mazur. – Journal of Superhard Materials volume 42, pages354–363 (2020)
 5. Мазур М.П. Розрахунок температурного поля круглої різальної пластинки із позитивним заднім кутом / М. П. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету // Серія Технічні науки. –  2020. – №6 – с. 62-66.
 6. Технології машинобудування. Лабораторний практикум : Навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 263 «Цивільна безпека», 073 «Менеджмент» / М.П.Мазур, К.С.Соколан. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 202 с.
 7. Мазур М.П. Основи теорії різання матеріалів : підручник [для вищ. навч. закладів] / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, А.І.Грабченко, В.Л. Доброскок, В.О. Залога, Ю.К. Новосьолов, Ф.Я. Якубов ; під заг. ред. М.П. Мазура. – 3-е вид. перероб. і доп. – Львів : Новий світ–2000, 2018. – 471 с.
 8. Гладкий Я.М. Роль зносостійких покриттів у підвищенні працездатності та зносостійкості інструментальних матеріалів / Я.М.Гладкий, О.М.Маковкін, М.П. Мазур, В.В.Милько // Технологія машинобудування: інноваційні технологічні процеси та машини /монографія за ред. д.т.н., проф. Гордєєва А.І. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2016. – с.103-116.
 9. Мазур М.П. Створення спрощеної методики визначення коефіцієнту тертя по задній поверхні різального інструмента / М.П. Мазур, В.В.Милько // Технологія машинобудування: інноваційні технологічні процеси та машини /монографія за ред. д.т.н., проф. Гордєєва А.І. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2016. – с.62-67.
 10. Мазур М.П. Моделювання контактної взаємодії та зношування на задній поверхні інструмента / М.П. Мазур, В.В.Милько // Технологія машинобудування: інноваційні технологічні процеси та машини /монографія за ред. д.т.н., проф. Гордєєва А.І. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2016. – с.50-61.
 11. Мазур Н.П.Усовершенствование аналитических методов расчетовтемпературных полей в системе резания / Н.П.Мазур// Вектор науки ТГУ. – № 3-1 (33-1). -Тольятти. – 2015. – С. 92-99.
 12. Мазур Н.П.Усовершенствование аналитических методов расчетовтемпературных полей в системе резания / Н.П.Мазур// Вектор науки ТГУ. – № 3-1 (33-1). -Тольятти. – 2015. – С. 92-99.
 13. Мазур М.П. Моделювання теплових явищ процесу різання інструментом з покриттям методом скінченних елементів / Мазур М.П., Гаюр А.С., Бень Ю. // Сучасні технології в машинобудуванні: зб.наук. праць. – Вип. 9. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – с. 183–189.
 14. Мазур М.П. Комп’ютерне моделювання процесу обточування труб великого діаметру / Мазур М.П., Присяжний Л.В., Гаюр. А.С., // Materiály IX mezinárodnívědecko – praktickákonference «Vědeckýpokroknapřelomutysyachalety – 2013»Technickévědy: Praha. PublishingHouse «EducationandScience» 2013 – 96 с.
 15. Мазур Н.П. Основы теории резания материалов : учебник [для высш. учебн. заведений] / Н.П. Мазур, Ю.Н. Внуков, А.И.Грабченко, В.Л. Доброскок, В.А. Залога, Ю.К. Новосьолов, Ф.Я. Якубов ; подобщ. ред. Н.П. Мазура и А.И.Грабченко. – 2-е изд.перераб. и дополн. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. – 534 с.
 16. Мазур М.П. Основи теорії різання матеріалів : підручник [для вищ. навч. закладів] / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок, В.О. Залога, Ю.К. Новосьолов, Ф.Я. Якубов ; під заг. ред. М.П. Мазура. – 2-е вид. перероб. і доп. – Львів : Новий світ–2000, 2010. – 422 с.
 17. Мазур М.П. Технологія машинобудування: посібник [для вищ. навч. закладів] / М.П. Мазур, Горбатюк Є.О., Зєнкін А.С., Каразей В.Д.. – Львів : Новий Світ – 2000, 2009. – 358 с.

Навчально-методичні розробки

 1. Довбачі зуборізні для оброблення прямозубих і косозубих коліс зовнішнього зачеплення. Методичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом «Металорізальні інструменти й інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва» Для студентів напрямку «Інженерна механіка /Укл. Н.П.Мазур. – Хмельницкий: ХНУ, 2022. – 44 с.                                                                           
 2. Методичні вказівки з розрахунку й проектуванню круглих і зовнішніх протяжок для студентів напряму “Інженерна механіка” усіх форм навчання./Укл.М.П.Мазур – Хмельницкий: ХНУ, 2022. – 40 с.
 3. Методичні рекомендації по проектуванню та альбом типових креслень. / М.П.Мазур, Л.М.Кузьма – Хмельницький, 2022. – 43 с.    
 4. Проектування черв’ячних інструментів для оброблення зубчастих деталей неевольвентного профілю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ” Металорізальні інструменти та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва” спеціальності «Прикладна механіка» / Укл. М.П.Мазур. – Хмельницький: ХНУ, 2022. –   27 с.
 5. Свердла. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ” Металорізальні інструменти та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва” спеціальності «Прикладна механіка» / Укл. М.П.Мазур. – Хмельницький: ХНУ, 2022. –   36 с.
 6. Розвертки. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ” Металорізальні інструменти та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва” спеціальності «Прикладна механіка» / Укл. М.П.Мазур. – Хмельницький: ХНУ, 2022. –   37 с.
 7. Збірник завдань до курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва» : для студентів спеціальності «Прикладна механіка» / М. П. Мазур, В. В. Милько. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 110 с.                                                                      
 8. Фасонні різці: Методичні вказівки для курсового і дипломного проектування студентів напрямку базової вищої освіти «Прикладна механіка». – Видання 2-е виправлене / М.П.Мазур, Л.М.Кузьма. – Хмельницький: ТУП, 2022. – 41с.
 9. Фрези. Методичні вказівки з розрахунку і конструюванню інструменту / Укл. М.П.Мазур. – Хмельницкий, 2022. -60с.
 10. Шліцьові протяжки: Методичні вказівки по розрахунку і конструюванню металорізальних інструментів для студентів вузів спеціальностей: «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати» та «Інструментальне виробництво» / М.П.Мазур, А.М.Музичук, Л.М.Кузьма. – Хмельницький: ТУП, 1997. Переробл. 2022 –19 с.
 11. Шпонкові протяжки: Методичні вказівки по розрахунку і конструюванню металорізальних інструментів для студентів спеціальностей «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати» та «Інструментальне виробництво» / М.П.Мазур, А.М.Музичук, Л.М.Кузьма. – Хмельницький: ТУП, 1996, Переробл. 2022. –16 с.
 12. Дискові і пальцеву модульні фрези. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ” Металорізальні інструменти та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва” спеціальності «Прикладна механіка» / Укл. М.П.Мазур. – Хмельницький: ХНУ, 2022. –   28 с.
 13. Черв’ячні модульні фрези для оброблення прямозубих, косозубих і черв’ячних коліс зовнішнього зачеплення. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Металорізальні інструменти та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва». Для студентів спеціальності «Прикладна механіка» / Укл. Н.П.Мазур. – Хмельницкий: ХНУ, 2022. – 30 с.

Здобутки + Нагороди

o Відмінник вищої освіти України

Попередній досвід роботи

o Інженер-технолог Хмельницького заводу термопластавтоматів

o Асистент, доцент, профессор кафедри технології машинобудування

o Заступник декана механічного факультету

o Декан факультету заочно-дистанційного навчання

o Керівник навчального центру заочно-дистанційної освіти

Членство в асоціаціях

o Дійсний член Міжнародної Академії Інформатизації, Академії Інформаціології Поділля ім. Юзвишина І.І.

o Член Всеукраїнської спілки інженерів технологів машинобудівників

Професійне зростання (+ підвищення кваліфікації)

o 1981 – Захист кандидатської дисертації на тему “Розробка процесу формоутворення радіусних торових поверхонь на тілах обертання і системи автоматичного проектування використовуваних багатолезових інструментів”

o 1988-89 р.р. курси французької мови при Київському державному університеті, стажування у Франції (1989 р. університет м. Монпельї).

o 1989 – 1993 р.р. професор інституту механіки м.Ум-Ель-Буагі (Алжир).

o 1999 р. захист докторської дисертації за спеціальністю 05.03.01, на тему ”Розробка теоретичних основ та практичне використання термомеханічної моделі обробки пластичних матеріалів”

o Періодичне що-п’ять років підвищення кваліфікації на машинобудівних підприємствах м. Хмельницького і області

Посади в ХНУ

o 1975 – 1978 – ассистент кафедри

o 1981 – 1982 – старший викладач кафедри

o 1983 -1988 – доцент кафедри, заступник декана механічного факультету

o 1993 – 2000 – доцент кафедри

o 2001 -2020 – профессор кафедри

o 2001 – 2016 – завідувач кафедрою ТМ

o 2003 – 2020 – декан факультету заочно-дистанційного навчання (зараз Начальник Навчального центру заочно-дистанційної освіти)

Викладання

o “Теорія різання” (https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1421),

o “Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва” (https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=2007),

o “Технології промисловості” (https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=120),

o “Проектування інструментів для спеціалізованих металорізальних верстатів” (https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4974)