Перейти до вмісту

Підготовка до вступу

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Ліцензія МОН України від 16.10.2012р., серія АД №073016 термін дії ліцензії до 1.07.2020р.

Одним із головних питань нашого університету і запорукою його майбутнього прогресивного розвитку безсумнівно є формування якісного контингенту студентів. Важливу роль в якому відіграє підготовче відділення Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, яке почало функціонувати з 1970р.

Підготовче відділення забезпечує:

 • грунтовну теоретичну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • високий професіоналізм провідних науково-педагогічних працівників університету;
 • поглиблення та розширення знань обдарованих випускників загальноосвітніх навчальних закладів з обраного предмету, сприяння свідомому вибору професії;
 • психологічну адаптацію слухачів до умов та специфіки навчального процесу у ВНЗ;
 • високу результативність вступу до вищих навчальних закладів.

Навчальний процес здійснюється відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених кафедрами базових і спеціальних дисциплін та адаптованих згідно із вимогами Державного стандарту повної середньої освіти та Українського центру оцінювання якості освіти. Відповідно до Умов прийому до ВНЗ України та Правил прийому до ХНУ, слухачі підготовчого відділення при вступі на навчання за інженерно-технічними та природничо-математичними напрямами підготовки отримують додаткові бали до загального конкурсного рейтингу.

Аналіз роботи підготовчого відділення показав, що щорічно понад 90% його випускників вступають на навчання до Хмельницького національного університету. Навчаючись на підготовчому відділенні, ви отримаєте якісну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та підвищите свій рівень знань для подальшого вступу до нашого університету та інших вищих навчальних закладів України.

Ви отримаєте об’єктивну оцінку власних здібностей, випробуєте на собі унікальну систему проходження незалежного оцінювання шляхом пробного тестування. Ваш рівень знань і умінь оцінюється тематичним та підсумковим контролем: протягом навчання слухачі проходять аудиторну підготовку та виконують заплановані контрольні роботи із загальноосвітніх дисциплін. Висококваліфіковані викладачі університету якісно забезпечать навчальний процес у системі підготовчого відділення і нададуть можливість майбутнім абітурієнтам:

 • систематизувати та поглибити одержані знання із загальноосвітніх дисциплін;
 • за тестовими технологіями підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Слухачами підготовчого відділення можуть стати усі бажаючі із числа випускників поточного року різних навчальних закладів та громадян, які мають повну загальну середню освіту.

Випускникам підготовчого відділення після закінчення навчання видається свідоцтво, яке необхідно подати до приймальної комісії разом із пакетом інших документів.

Перелік предметів, з яких здійснюється навчання на підготовчому відділенні:

 • українська мова;
 • українська література;
 • математика;
 • фізика;
 • історія України;
 • англійська мова;
 • біологія;
 • географія.

Термін навчання: жовтень – травень.

Слухачі користуються бібліотекою університету, навчальними лабораторіями, приїжджі забезпечуються гуртожитком.

Прийом документів на підготовче відділення починається з вересня.

Для цього необхідно подати такі документи:

1) заява відповідного зразка на ім’я ректора університету;
2) договір про навчання (укладається в університеті);
3) ксерокопія першої і другої сторінок паспорта (або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
4) ксерокопія табеля за 10 клас;
5) 2 фотокартки (3х4см).

Оригінал паспорта (свідоцтва про народження) вступника подається ним особисто.

Підготовче відділення розраховане на передбачливих батьків і рішучих підлітків, які бажають завчасно пройти попередню підготовку та психологічну адаптацію до нової для школярів атмосфери університету.

Контакти
Адреса: 29016, м. Хмельницький,вул. Кам’янецька 112,
1 навчальний корпус, к.304а, 307
Телефон: (0382) 77-32-25, +38097-557-55-58
e-mail: pidgotovka@khnu.km.ua