Перейти до вмісту

Урбанюк Євген Антонович

к.т.н., доцент

Євген Урбанюк

Інтереси

  1. Металорізальні верстати та системи
  2. Зміцнення різального інструменту азотуванням в безводневих середовищах

Про Євгена Урбанюка

Контакти

Каб. 4-309

Хмельницький національний університет

Інститутська, 11

Хмельницький, 29013

Україна

· email: urbanjuk_eugen@ukr.net

· 067 118 8587

Освіта

o 1972

Львівський лісотехнічний інститут Інженер-механік

o 1997

Технологічний університету Поділля К.т.н.

o 2000

Атестаційна колегія МОН Доцент

Наукові інтереси

  • Інженерна механіка
  • Зміцнення різального інструменту азотуванням в безводневих середовищах
  • Обладнання для зміни властивостей та очищення води

Наукові видання

1. Гордєєв А.І., Урбанюк Є.А., Безносов А.Є., Мігаль В.І. Курсове та дипломне проектування з технології машинобудування та металорізальних верстатів: Навчальний посібник. Редакційно-видавничий центр ТУП, м. Хмельницький, 2005р. 294с.

2. Гордєєв А.І., Сілін Р.С., Урбанюк Є.А. Збірник задач з проектування технологічного оснащення: Навчальний посібник. ХмЦНП, м. Хмельницький, 2013р. 166с.

3. Технологія машинобудування: інноваційні технологічні процеси та машини / за ред. д.т.н., проф. А.І. Гордєєва. – Хмельницький: ХмЦНП, 2016р. – 395с. (Колективна монографія). Урбанюк Є.А. Динаміка та працездатність дискових круглих пил після зміцнення їх зубців іонним азотуванням. ХмЦНП, м. Хмельницький, 2016р.

4. Гофман А.И., Урбанюк Е.А. Определение траектории полета щепы при ее производстве торцово-коническим фрезерованием. Лесное хозяйство, лесная, бумажн. и деревообраб. промышленн., г. Киев, №8, 1977г., изд. «Будівельник»

5. Каплун В.Г., Кузовков Є.Г., Урбанюк Є.А. Аналіз напружено-деформованого стану дискових пил після іонного азотування. Проблеми трибології (Problems of Tribology): Міжнародний науковий журнал. – Хмельницький, 1996. – №1. – С.96-100.

6. Каплун В.Г., Каплун П.В., Урбанюк Є.А. Високоенергетичні методи зміцнення деталей машин та інструменту. Проблеми трибології (Problems of Tribology): Міжнародний науковий журнал. – Хмельницький, 1999. – № 1.

7. Каплун В.Г., Урбанюк Є.А. Зміцнення робочих поверхонь деталей, інструменту і оснащення іонним азотуванням в безводневих середовищах. Машиностроение и техносфера ХХІ века / м. Севастополь, 18.04.2004р., В 4-х томах. – Донецк: ДонНТУ, 2004. Том 3.

8. Урбанюк Є.А., Муха В.В., Семенюк Р.А. Досвід створення спеціалізованих систем автоматизованого проектування вузлів металорізальних верстатів. Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький. – 2000. – №3, ч.2. – С.170-172.

9. Урбанюк Є.А. Проблеми вивчення будови і конструювання вузлів металорізальних верстатів та шляхи їх вирішення з допомогою комп’ютерної техніки. Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький. – 2002. – №1. – С.54-57.

10. Урбанюк Є.А. Використання інформаційних технологій при конструювання металорізальних верстатів. Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький. – 2002. – №4. – С.42-46.

11. Гордєєв А.І., Урбанюк Є.А., Урбанюк Ф.Є., Коц П. Проектування приводу вібраційного гідропульсатора з елементами оптимізації. Вісник ХНУ. Технічні науки. Частина 1, №6, 2005, С. 120-127.

12. Сілін Р.І., Гордєєв А.І., Урбанюк Є.А. Вода під взаємодією різних енергетичних полів: властивості, експериментальні дослідження та вібраційне обладнання. Вісник ХНУ. Технічні науки. №5, 2015р. – С.76-82

13. Обґрунтування параметрів компенсаційної пружної системи вібраційної машини з ексцентриковим приводом / Н.О. Костюк, А.І. Гордєєв, Є.А. Урбанюк // Вісник ХНУ. Том 2. Технічні науки. №6. – 2018. – С. 19-26.

14. Сілін Р.І., Гордєєв А.І., Баран Б.А., Урбанюк Є.А. Пристрій для кавітаційно-магнітної обробки води. Патент на корисну модель №37257. № заяв. u 2008 06742. Дата под. 16.05.2008. Опубл. 25.11.2008. Бюл. №22 (Отрим. в 2010р.).

15. Присяжний Л.В., Урбанюк Є.А. Особливості застосування сучасних технологій виготовлення матриць прес-форм / Л.В.Присяжний, Є.А.Урбанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2019. – N6. – C.5-12.

Попередній досвід роботи

o Машиніст шахтних машин шахти №3 «Нововолинська»

o Асистент, доцент кафедри технології машинобудування

Професійне зростання (+ підвищення кваліфікації)

o Захист дисертації к.т.н. в 1997р. за спеціальністю 05.02.02 Машинознавство

o Періодичне що 5 років підвищення кваліфікації на машинобудівних підприємствах м.Хмельницького

Посади в ХНУ

o 1977 – 1997– ассистент кафедри

o 1997 – 2019– доцент кафедри

o 2016-2020 – завідувач кафедри

Викладання

o Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва

o Металорізальні верстати з числовим програмним керуванням

o Розрахунок та конструювання верстатів