Перейти до вмісту

Милько Володимир Володимирович

Доцент
Володимир Милько

Доцент кафедри технології машинобудування

Інтереси

1. Моделювання теплових процесів і тертя при різання металів

2. Інформаційні технології

Про Володимира МилькаКонтакти

Каб. 4-307, 4-338
Хмельницький національний університет
Інститутська, 11
Хмельницький, 29013
Україна

· vlad.mylko@khmnu.edu.ua

· 068-8320782

Освіта

o 1997

Технологічний університет Поділля, спеціальність «Технологія машинобудування», кваліфікація інженер-механік

o 2003

НТУУ «Київський політехнічний інститут»
К.т.н

o 2008

ВАК України
доцент

Наукові інтереси

o Контактні явища, теплові процеси і тертя при різання металів.

o Різання інструментами зі зносостійкими покриттями

Наукові видання

 1. Водневодифузійна механічна обробка конструкційних матеріалів. Фізико-хімічна механіка матеріалів, № 6, 2019. С. 62-70.
 2. Інноваційні технології та обладнання у машинобудуванні та інших галузях народного господарства : колективна монографія.   / за ред. докт. техн. наук, проф. А.І. Гордєєва. Хмельницький: ФОП «Мельник», 2023. – 450 с. (Власний внесок 45 с.) «Підвищення працездатності  різального інструменту за допомогою циклічного припрацювання його поверхонь». Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Хмельницького національного університету (Протокол №18  від 30 червня 2022 р.)
 3. Scopus Author ID: 57219350444, Hladkyi, Y.M., Bys’, S.S. & Myl’ko, V.V. Hydrogen-Diffusion Mechanical Treatment of Structural Materials. Mater Sci 55, 846–853 (2020). https://doi.org/10.1007/s11003-020-00378-1
 4. Технологія машинобудування: інноваційні технологічні процеси та машини/ за ред. докт.техн.наук Гордеєва А.І. – Хмельницький: ХмЦНТІ, 2016. С.329-355 (Власний внесок C. 50-75, 103-131) «Процеси різання металів», «Підвищення зносостійкості різального інструменту та конструкційних сталей».
 5. Savytskyi, Y., Mylko, V., & Bys, S. (2022). Increasing the durability of cold volume stamping equipment. Problems of Tribology, 27(3/105), 55–60. https://doi.org/10.31891/2079-1372-2022-105-3-55-60
 6. Sokolan Y., Mylko V., Tkachuk V., Sokolan K. Project conception of CAE-system for wear analysis of friction bearing under conditions of shaft and liner axis misalignment. Scientific journal Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 5, Volume 313, 77-84 (2022). https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-311-4
 7. Методика вибору типорозмірів універсальних верстаних пристроїв для фрезерно-розточувально-свердлувальних верстатів з ЧПК / MODERNI VYMOZENOSTI VEDY – 2019, 22 – 30 ledna 2019, Volume 8 Technicke; vedy, Praha Publishing House «Education and Science» 2019, p. 37-40
 8. ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЬОХШАРОШКОВИХ БУРОВИХ ДОЛІТ “Materily XIV miedzynarodowej naukowipraktycznej konferencji wyksztalcenie i nauka bez granici-2018, 07-15 grudnia 2018 roku, V.19, Techniczne nauki, p. 3-6
 9. ПОРІВНЯННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМИ ЗУБНИХ ІМЛАНТАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ CAE СИСТЕМ Materials of the XV International scientific and practical Conference Areas of scientific thought- 2018/2019 , December 30, 2018 – January 7, 2019 Technical science.: Sheffield. Science and education LTD -96, p. 90-93

Здобутки + Нагороди

Попередній досвід роботи

 • Мала Академія Наук, голова та член журі секції “Експериментальна фізика»

Членство в асоціаціях

 • Експерт з акредитації освітніх програм, Національне агентствв із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат 88е від 9.11.2020, Наказ від 15.04.2021 № 91-КП 
 • Спілка наукових та інженерних об’єднань України

Професійне зростання (+ підвищення кваліфікації)

1. Експерт з акредитації освітніх програм, Національне агентствв із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат 88е від 9.11.2020, Наказ від 15.04.2021 № 91-КП 

2. Піврічне стажування (підвищення кваліфікації) в ПВНЗ “Університет економіки і підприємництва”, кафедра вищої математики та інформатики  з 20.09.2017р. по 20.03.2018р м. Хмельницький

3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 02071234/22-123 від 04.02.2022 Хмельницький національний університет (Наказ № 15-КП від 02.02.2022)

4. Підтвердження про підвищення кваліфікації з курсів дистанційного навчання Наказ 234-КП від 12.10.2020 Хмельницький національний університет

5. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, Люблін, Польща. Сертифікат ES №8082/2021 від 04.10.2021  Тема стажування: «Використання можливостей хмарних сервісів в онланй навчанні з використанням платформ Zoom  та Moodle» (45 год).

Посади в ХНУ

o 2008 – доцент кафедри технології машинобудування

o 2002-2008 – старший викладач технології машинобудування,

o 2000-2002 – асистент кафедри технології машинобудування

Викладання

o Різальний інструмент (https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=3309)

o Експлуатація та обслуговування машин (https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=115)

o Проектування інструментів для спеціальних металорізальних верстатів (https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4974)

o Методи імітаційного комп’ютерного моделювання (https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5100)

o Інформатика (https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=3442)