Перейти до вмісту

Косіюк Микола Миколайович

Кандидат технічних наук,

доцент
Микола Косіюк

Доцент кафедри технології машинобудування

Про Миколу Косіюка

Контакти

Каб. 4-320 а

Хмельницький національний університет
Інститутська, 11
Хмельницький, 29016
Україна

• email kosiyukm@khmnu.edu.ua

Освіта

o 1973

o ХТІПО

o 1984

МІХМ, К.т.н

Наукові інтереси

Автоматизація виробничих процесів, технології машинобудування, машинознавство, методологія науково-технічної творчості

Наукові видання

1.Косіюк М.М. Підвищення довговічності рухомих сферичних шарнірних з’єднань. / Косіюк М.М., Костюк С.А. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 2. С. 47-51.

2.Косіюк М.М. Формоутворення неповних сферичних поверхонь на універсальних верстатах токарної групи. / Косіюк М.М., Костюк С.А. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 3. С. 47-52.

3.Косіюк М.М. Удосконалення конструкції та технології виготовлення кульової опори підвіски автомобіля / Косіюк М.М., Костюк, С.А.. //Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки, [S.l.], n. 2(80) Т.1, p. 153-158, dec. 2017. ISSN 1728-4260. Доступно за адресою: <http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/118382/

4.Косіюк М.М. Удосконалення конструкції кульового шарніра підвіски автомобіля / М.М. Косіюк, С.А. Костюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 4. С. 20-25.

5.Косіюк М.М. Технологічне забезпечення нанесення антифрикційного покриття на неповні сферичні поверхні фрикційноно-механічним способом. /Косіюк М.М., Костюк М.А., Костюк С.А. // Вісник ХНУ. Технічні науки. № 4, 2018. – С.38-42.

6. Косіюк М.М. Підвищення ефективності використання енергії удару при статико-імпульсному зміцненні поверхневим пластичним деформуванням./ Косіюк М.М., Костюк С.А.// Вісник ХНУ. Технічні науки. № 4, 2018. – С.48-55.

7.Косіюк М.М. Механічний генератор імпульсів машини ударної дії для статико-імпульсного зміцненняі. /Косіюк М.М., Костюк С.А.// Вісник ХНУ. Технічні науки. № 5, 2018. – С.302-308.

8.Косіюк М.М. Підвищення довговічності сферичних шарнірів зміцненням кульових пальців статико-імпульсною обробкою / М.М. Косіюк, С.А. Костюк // WorldScience 2019. 5(45), Vol.1. pp, 4-12. doi:10.31435/rsglobal_ws/31052019/6507, ISSN 2413-1032, Poland.

9.Kosiyuk M. Increasingthedurabilitytransmissionpartsofthetransportsystemsbyfriction-mechanicalmethod. P.325-332./Actualproblemsofmodernscience. Monograph: editedbySkiba M., Topolinnski T., Musial I., Polishcuk O. – 2019.- 342 p.

10.Косіюк М.М. Кінематичний аналіз сферичного кривошипно-повзунного механізму/ М.М. Косіюк, В.С.Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2019. – № 6. – С.7–11.

11. Косіюк М.М. Автономна високоефективна когенераційна установка / М.М. Косіюк, А.М. Косіюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – № 2. – С. 84-87.

12. Косіюк М.М. Модульна оборотна машина об’ємного витіснення / М.М. Косіюк, А.М. Косіюк, В.С. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – № 3. – С. 105-108.

13. Косіюк М.М. Роторно-лопатева машина / М.М. Косіюк, А.М.Косіюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2020. – № 3. – С.114-117.

14. Косіюк М.М. Проектування оборотного перетворювача напрямку руху / М.М. Косіюк, А.М. Косіюк, В.С. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – № 6. – С. 56-61.

15. Косіюк М.М. Комбінована силова установка автомобіля / М.М. Косіюк, А.М. Косіюк, В.С. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2021. – № 4. – С.84-88.

16. Косіюк М.М. Машина об’ємної дії // Косіюк М.М., Кравчук В.С. / Наука і техніка. 2022. – №3. – С.76-90.

17. Kostyuk S. A., Kosiyuk M. M., Tkachuk V. P., Luzhanskiy V. I., KostyukМ. A. (2022) Research of the Pulse Parameters of a Deformation Wave at Surface-Plastic Strengthening. World Science. 2(74). doi: 10.31435 / rsglobal_ws/28022022/7768 PUBLISHED 22 February 2022.

18.Косіюк М.М. Когенераційна установка на основі інноваційної технології утилізації органічних відходів // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2022. – № 3. С.85-89.

Патенти

1. Пат. № 116145 UA. Кульовий шарнір / М.М. Косіюк, С.А. Костюк ; Хмельницький національний університет (ХНУ). Опубл. 10.05.2017, бюл. № 9.

2. Пат. №116147 UA. Пристрій для точіння зовнішніх сферичних поверхонь / М.М. Косіюк, С.А. Костюк; Хмельницький національний університет (ХНУ).Опубл. 10.05.2017, бюл. № 9.

3. Пат. №116148 UA.Пристрій для зміцнення сферичних поверхонь / М.М. Косіюк, С.А. Костюк. Оопубл. 10.05.2017, бюл. № 9

4. Пат. 129297 UA. Спосіб антифрикційної обробки неповних сферичних поверхонь / КосіюкМ.М., КостюкС.А. Костюк М.А. Опубл. 25.10.2018. Бюл. № 20.

5.Пат. 130675 UA. Пристрій для нанесення антифрикційного покриття на неповну сферичну поверхню / КосіюкМ.М., КостюкС.А. КостюкМ.А. – Опубл. 26.12.2018.Бюл. № 24.

6. Пат.132726 UA. Пристрій для зміцнення неповних сферичних поверхонь статико-імпульсною обробкою /Косіюк М.М., Костюк С.А. Опубл.11.03.201.

7. Пат.132728 UA. Спосіб збільшення ресурсу сферичного шарніра./ Косіюк М.М., Костюк С.А. Опубл.11.03.2019.

8. Пат.143170 UA. Оборотна машина об’ємного витіснення з коливальним рухом робочих органів. /Косіюк М. М., Косіюк А.М., Кравчук В.С. Опубл. 10.07.2020, бюл. № 13.

9. Пат. 143198 UA.Роторно-лопатева машина.  Опубл. 10.07.2020, бюл. № 13.

10.Пат. 143842 UA. Когенераційна установка / Косіюк М. М., Косіюк А.М.  Опубл.10.08.2020, бюл. № 15.

11. Пат. 147855UA.Машина для зміцнення зовнішніх поверхонь обертання статико-імпульсною обробкою / КосіюкМ.М., КостюкС.А. КостюкМ.А. – Опубл. 16.06.2021. Бюл. № 24.

12. Пат. 150207 UA. Комбінована силова установка автотранспортного засобу / Косіюк М. М., Косіюк А.М., Кравчук В.С. Опубл.12.01.2022, бюл. № 2.

13. Пат.151284 UA. Машина об’ємної дії Косіюка / Косіюк М. М., Косіюк А.М. Опубл. 29.06.2022, бюл. № 26.

14. Пат. 151613 UA. Когенераційна установка Косіюка / Косіюк М. М., Косіюк А.М.Опубл. 17.08.2022, бюл. №33.

Здобутки + Нагороди

Нагороджений знаком «Винахідник СРСР» та знаком «Відмінник освіти України».

Посади в ХНУ

У 1973 році закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування.

З серпня 1973 року по листопад 1973 року працював інженером-конструктором на заводі КПО ім. Куйбишева (м. Хмельницький).

З листопада 1973 року по листопад 1974 служба в армії. Офіцер запасу.

З січня 1975 р. молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії автоматизації виробничих процесів науково-дослідного сектору ХТІПО.

З 1983 р. – аспірант Московського інституту хімічного машинобудування. Кандидатську дисертацію захистив у листопаді 1984 р.

З 1985 року по теперішній час асистент, старший викладач, доцент кафедри технології машинобудування ХНУ.

З 2003 р. за сумісництвом виконує функції начальника управління комплектування контингенту студентів і працевлаштування випускників, начальника відділу інформаційного менеджменту і працевлаштування.

Викладання