Перейти до вмісту

Ткачук Віталій Павлович

Ткачук Віталій Павлович
Завідувач кафедри, доцент


Інтереси

1. Металорізальні верстати (в.т. з ЧПК) та системи
2. CAD, CAM, CAE системи
3. Адитивні технології
4. Автобалансування роторів машин


Контакти

Каб. 4-309
Хмельницький національний університет
Інститутська, 11
Хмельницький, 29013
Україна
email: tkachukv.p@gmail.com
тел.: 067 7677344


Освіта

– 2003 інженер-механік (спеціаліст)
Технологічний університету Поділля, м. Хмельницький
– 2011 кандидат технічних наук
Хмельницький національний університет
– 2014 доцент
Хмельницький національний університет


Попередній досвід роботи

– науковий співробітник ХНУ
– асистент кафедри технології машинобудування
– доцент кафедри технології машинобудування


Професійне зростання (+ підвищення кваліфікації)

– Захист дисертації к.т.н. в 2011 р. за спеціальністю 05.02.02 Машинознавство
– Періодичне що 5 років підвищення кваліфікації на машинобудівних підприємствах м.Хмельницького


Посади в ХНУ

o 2003 – 2007– науковий співробітник
o 2007 – 2012 – асистент кафедри
o 2012 – 2021– доцент кафедри
o 2021 – теперішній час – завідувач кафедри


Викладання

o Металорізальні верстати з числовим програмним керуванням
o Програмне забезпечення механічної обробки в технологічних системах
o Системи інженерного аналізу
o Технології інструментального виробництва


Наукові та навчально-методичні видання

– V. ROYZMAN, I. DRACH, V. TKACHUK, K. PILKAUSKAS, G. ČIŽAUSKAS, Operation of Passive Fluid Self-Balancing Device at Resonance Transition Regime / Kaunas University of Technology (Lithuania). – Volume 24, № 6, MECHANIKA. 2018, ISSN 13921207 P. 805-810
– Ткачук, В.П. Дослідження шляхів зниження вібрацій пральних машин з горизонтальною віссю обертання [Текст] / В. П. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – № 2. – С. 55-58.
– Tkachuk V.P. Savytskyi Y.V. Theoretikal research of horizontal rotor machine dynamics Problems of Tribology, Khmelnitskiy KNU 2017, №4 p. 74-82;
– VP Tkachuk, KS Sokolan, JS Sokolan Equilibration of sugar centrifuges by method of automatic balancing / Problems of Tribology, Khmelnitskiy KNU 2019, №1 p. 14-20;
– В.П. Ткачук, А.В. Свінціцький, К.С. Соколан Удосконалення конструкції механізму запирання твердопаливного котла з метою підвищення його економічності Вісник ХНУ 2018 №2 С. 71-77.
– Ткачук, В.П. Зниження вібрацій центрифуг цукрової промисловості [Текст] / В. П. Ткачук, І. В. Драч // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 6, т. 2. – С. 27-33.
– Технологія машинобудування: інноваційні процеси та машини/за ред.. д.т.н., проф. Гордєєва А.І.- колективна монографія – Хмельницький: ХмЦНТІ, 2016 – 395 с, друк.арку. 22,96 реком. Рішенням Вченої ради ХНУ, протокол 31 від 01.09.2016 р.
– Collective monograph edited by Goroshko A. Quality and Reliability of Technical Systems: Theory and Practice / Vilnius : JVE International Ltd., August 2018. – 310 p. – (JVE Book Series on Vibroengineering ; Vol. 2). This is a collective monograph
– Ткачук В.П., Ройзман В.П. Драч І.В. Чоловський Р.Г. Спосіб балансування коліс автомобіля на робочій швидкості в умовах експлуатації / Патент №124986 від 25.04.18 Бюл.№ 8
– Ткачук В.П., Ройзман В.П. Драч І.В. Чоловський Р.Г. Пристрій для автоматичного балансування / Патент UA128959 опубліков 10.10.18 Бюл №19
– Ткачук В.П., Ройзман В.П. Драч І.В. Чоловський Р.Г. Центрифуга з автобалансиром / Патент UA129591 опубліков 12.11.18 Бюл №21
– Магістерська випускна робота : методичні рекомендації щодо її підготовки, оформлення та захисту для магістрантів спеціальностей “Технології машинобудування”, “Інструментальне виробництво” та “Металорізальні верстати та системи”/ А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк, Ю. В. Савицький, В. П. Ткачук. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 30 c.
– Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу „Металорізальні верстати з ЧПК” „Вивчення будови та налагоджування токарно-револьверного верстата з ЧПК мод. 1В340Ф3О з програмуванням обробки деталей ” для студентів спеціальності 131 прикладна механіка (технології машинобудування, інструментальне виробництво, металорізальні верстати та системи) / Укл.: Урбанюк Є.А., Ткачук В.П. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 50с.
– Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт “Розроблення в САМ ESPRIT керуючих програм оброблення деталей типу втулок на токарному верстаті з ЧПК HAAS” з дисципліни «Програмне забезпечення механічної обробки в технологічних системах» для студентів спеціальності «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ткачук В.П. Савицький Ю.В. – Хмельницький: ХНУ, 2019 – 27 с.