Перейти до вмісту

Вибіркові дисципліни

Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін у Хмельницькому національному університеті

КАТАЛОГ вибіркових дисциплін ХНУ

Перелік вибіркових дисциплін, рекомендованих для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП 131 “Прикладна механіка”:

Перелік вибіркових дисциплін, рекомендованих для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП 131 “Прикладна механіка”:

Програма – minor “Технології машинобудування”

Корисні посилання