Перейти до вмісту

Відгуки роботодавців

Хмельницький науково-дослідний експертно-кріміналістичний центр

 Відгук на випускникiв Хмельницького нацiонального унiверситету, якi навчалися за освiтньо-науковою програмою вищої освiти галузi знань 13 “Механiчна iнженерiя” спецiальностi 131 “Прикладна механiка”.

 Рецензія на освiтньо-наукову програму вищої освiти галузi знань 13 “Механiчна iнженерiя” спецiальностi 131 “Прикладна механiка”, розроблену проектною групою факультету iнженерної механiки Хмельницького нацiонального унiверситету

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України

 Рецензія-вiдгук на освiтньо-наукову програму вищої освiти галузi знань 13 “Механiчна iнженерiя” спецiальностi 131 “Прикладна механiка” Хмельницького нацiонального унiверситету.

Союз промисловців і підприємців Хмельницької області (ХСПП)

 Рецензія-вiдгук на освiтньо-наукову програму вищої освiти галузi знань 13 “Механiчна iнженерiя” спецiальностi 131 “Прикладна механiка” Хмельницького нацiонального унiверситету.

Красилівський Агрегатний завод

 Рецензія на освiтньо-наукову програму пiдготовки доктора фiлософiї зi спецiальностi 131 «Прикладна механiка» у Хмельницькому нацiональному унiверситетi.

 Лист вiдгук вiд 12.03.2020.

 Вiдгук на освiтньо-наукову програму пiдготовки доктора фiлософiї зi спецiальностi 131 «Прикладна механiка» у Хмельницькому нацiональному унiверситетi вiд 27.04.2020.

DANGO & DIENENTHAL

 Рецензія на освiтньо-наукову програму пiдготовки доктора фiлософiї зi спецiальностi 131 «Прикладна механiка» у Хмельницькому нацiональному унiверситетi.