Перейти до вмісту

Костюк Сава Андрійович

Викладач

Костюк Сава Андрійович

викладач кафедри технології машинобудування


Інтереси

Технології машинобудування, машинознавство, динаміка і міцність машин


Контакти

Каб. Кафедра ТМ 4-307

Хмельницький національний університет
Інститутська, 11
Хмельницький, 29016
Україна

• email kostyk3333@i.ua

Освіта

  • 2009 ХНУ, студент
  • 2022 05.02.08 «Технології машинобудування», к.т.н

Наукові інтереси

Технології машинобудування, машинознавство, динаміка і міцність машин, механіка суцільних середовищ, технології ремонту і відновлення деталей машин.

Наукові видання

1.Косіюк М.М. Підвищення довговічності рухомих сферичних шарнірних з’єднань. / Косіюк М.М., Костюк С.А. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 2. С. 47-51.

2.Косіюк М.М. Формоутворення неповних сферичних поверхонь на універсальних верстатах токарної групи. / Косіюк М.М., Костюк С.А. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 3. С. 47-52.

3.Косіюк М.М. Удосконалення конструкції та технології виготовлення кульової опори підвіски автомобіля / Косіюк М.М., Костюк, С.А.. //Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки, [S.l.], n. 2(80) Т.1, p. 153-158, dec. 2017. ISSN 1728-4260. Доступно за адресою: <http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/118382/

4.Косіюк М.М. Удосконалення конструкції кульового шарніра підвіски автомобіля / М.М. Косіюк, С.А. Костюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 4. С. 20-25.

5.Косіюк М.М. Технологічне забезпечення нанесення антифрикційного покриття на неповні сферичні поверхні фрикційноно-механічним способом. /Косіюк М.М., Костюк М.А., Костюк С.А. // Вісник ХНУ. Технічні науки. № 4, 2018. – С.38-42.

6. Косіюк М.М. Підвищення ефективності використання енергії удару при статико-імпульсному зміцненні поверхневим пластичним деформуванням./ Косіюк М.М., Костюк С.А.// Вісник ХНУ. Технічні науки. № 4, 2018. – С.48-55.

7.Косіюк М.М. Механічний генератор імпульсів машини ударної дії для статико-імпульсного зміцненняі. /Косіюк М.М., Костюк С.А.// Вісник ХНУ. Технічні науки. № 5, 2018. – С.302-308.

8.Косіюк М.М. Підвищення довговічності сферичних шарнірів зміцненням кульових пальців статико-імпульсною обробкою / М.М. Косіюк, С.А. Костюк // WorldScience 2019. 5(45), Vol.1. pp, 4-12. doi:10.31435/rsglobal_ws/31052019/6507, ISSN 2413-1032, Poland.

9. Костюк С.А. Дослідження параметрів імпульсу деформаційної хвилі при поверхнево пластичному зміцненні / М.М. Косіюк, С.А. Костюк,  М. А.Костюк В. П., Ткачук, В. І Лужанський.// WorldScience 2022. 2(74), Vol.1. pp, 25-32. doi:10.31435/rsglobal_ws/31052019/6507, ISSN 2413-1032, Poland.

Патенти

1. Пат. № 116145 UA. Кульовий шарнір / М.М. Косіюк, С.А. Костюк ; Хмельницький національний університет (ХНУ). Опубл. 10.05.2017, бюл. № 9.

2. Пат. №116147 UA. Пристрій для точіння зовнішніх сферичних поверхонь / М.М. Косіюк, С.А. Костюк; Хмельницький національний університет (ХНУ).Опубл. 10.05.2017, бюл. № 9.

3. Пат. №116148 UA.Пристрій для зміцнення сферичних поверхонь / М.М. Косіюк, С.А. Костюк. Оопубл. 10.05.2017, бюл. № 9

4. Пат. 129297 UA. Спосіб антифрикційної обробки неповних сферичних поверхонь / Косіюк М.М., Костюк С.А. Костюк М.А. Опубл. 25.10.2018. Бюл. № 20.

5.Пат. 130675 UA. Пристрій для нанесення антифрикційного покриття на неповну сферичну поверхню / Косіюк М.М., Костюк С.А. Костюк М.А. – Опубл. 26.12.2018.Бюл. № 24.

6. Пат.132726 UA. Пристрій для зміцнення неповних сферичних поверхонь статико-імпульсною обробкою /Косіюк М.М., Костюк С.А. Опубл.11.03.201.

7. Пат.132728 UA. Спосіб збільшення ресурсу сферичного шарніра./ Косіюк М.М., Костюк С.А. Опубл.11.03.2019.

8. Пат. 147855UA.Машина для зміцнення зовнішніх поверхонь обертання статико-імпульсною обробкою / КосіюкМ.М., КостюкС.А. КостюкМ.А. – Опубл. 16.06.2021. Бюл. № 24.

Попередній досвід роботи

У 2014 році закінчив Хмельницький національний університет.

З серпня 2014 року по грудень 2016 року працював інженером-технологом на заводі КПО ім. Куйбишева (м. Хмельницький).

З 2014 р. – аспірант Хмельницького національного університету. Кандидатську дисертацію захистив у грудні 2021 р.

З листопада 2021 року по грудень 2022 року молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідної частини ХНУ

З 2022 року по теперішній час викладач кафедри архітектури та містобудування,  та технології машинобудування ХНУ.

Викладання

  • Інженерна та комп’ютерна графіка
  • Фізико-хімічні методи захисту металів
  • Технологія та устаткування ремонту машин