Перейти до вмісту

Соколан Юлія Сергіївна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Юлія Соколан


Інтереси

 1. Реологія тертя
 2. Підвищення зносостійкості деталей
 3. Безпека експлуатації машин
 4. Спеціалізоване програмне забезпечення в охороні праці та цивільній безпеці

Про Соколан Юлію

Контакти

Каб.4-307

Хмельницький національний університет

Інститутська, 11

Хмельницький, 29013

Україна

· email: Sokolan.julia@gmail.com

Освіта

 • 2011

Хмельницький національний університет.

Диплом бакалавра з відзнакою

Спеціальність 05.13.06 Інформаційні технології, кваліфікація фахівця з інформаційних технологій

 • 2012

Хмельницький національний університет.

Диплом магістра з відзнакою

Спеціальність 05.13.06 Інформаційні технології, кваліфікація наукового співробітника (програмування), викладача вищого навчального закладу

 • 2017

Диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

 • 2021

Вінницький національний технічний університет.

Диплом магістра з відзнакою

Спеціальність 192 – Промислове та цивільне будівництво, освітня програма «Міське будівництво та господарство».

 • 2022

Свідоцтво прознання іноземної мови на рівень В2

 • 2022

Хмельницький національний університет.

Диплом магістра з відзнакою

Спеціальність 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці (за галузями)».

 • 2023

Атестат доцента

Експерт з акредитації освітніх програм за спеціальностями:

131 Прикладна механіка

192 Промислове та цивільне будівництво 263 Цивільна безпека

Наукові інтереси

o Інноваційні методи розвитку міських комунікацій

o Спеціалізоване програмне забезпечення в охороні праці та цивільній безпеці

o Реологія тертя

Наукові видання

Навчальні посібники та монографії

1. Металлофизикаизносостойкости. Монография / В.В. Шевеля, Ю.С. Соколан. – Хмельницький, 2017 – 232 с.

2. Соціально-економічні основи охорони праці. Навчальний посібник / Г.С. Калда, К.А. Паршенко, Ю.С. Соколан. – Хмельницький, ХНУ. – 2017. – 151 с.

3. Інженерне обладнання будівель Навчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування / Ю.С. Соколан. – Хмельницький. – 2022. – 226 с. 4. Kalda G., SokolanYu., Pietrucha-Urbaniuk K., Studzinski A. OccupationalandEcologicalSafetyofEmployees. – Rzesow, 2023. – 156 p.

Статті у фахових та республіканських виданнях (на 2020 рік 71)

 1. V. V. Shevelya, Yu. S. Sokolan. Dynamicrelaxationprocessesinsteelfrictionundertheactionofheattreatment / V. V. Shevelya, Yu. S. Sokolan // StrengthofMaterials –2015. – Vol. 47, No. 4. – p. 524-531.
 2. V.V. Shevelya, G.S. Kalda, Yu. S. Sokolan. Tribologicalandrheologicalpropertiesofthermallytreatedsteelunderreversefriction. // JournalofFrictionandWear. – 2019. – Vol. 40, No. 2. – p. 200-208
 3. V.V. Shevelya, G.S. Kalda, Yu. S. Sokolan. OntheConnectionbetweentheRelaxationandDissipativeProcessesduringSteelFriction. // JournalofFrictionandWear. – 2020. – Vol. 41, No. 2. – p. 146-152
 4. Piegdon, I., Tchórzewska-Cieslak, B., Sokolan, J.TheinfluenceofatmosphericfactorsonthefailurerateofcriticalinfrastructureProceedingsofthe 29th EuropeanSafetyandReliabilityConference, ESREL 2019, 2020, стр. 3398–3407
 5. V.V. Shevelya, G.S. Kalda, A.L. Ganziuk, Yu. S. Sokolan. Contactcorrosionofmetalsunderlowamplitudefretting. – JournalofFrictionandWear, 2021, Vol. 42, No. 1, pp. 23-29
 6. Tkachuk V., Kalda G., Piedgon I., SokolanYu., Sokolan K., Karazey V. InvestigationoftheOptimalTightnessoftheCombustionChamberof a SolidFuelBoilerinOrdertoIncreaseitsEnvironmentalFriendliness. EcologicalEngineering&EnvironmentalTechnology 2022, 23(5), 34–41

7. Shevelya V., Pashechko M., Kalda G., SokolanYu. Dynamicprocessesofsubstructuralrearrangementunderfrictionofcarbonsteel / AdvancesinScienceandTechnologyResearchJournal. – 2023. – 17(3), p. 236–248 https://doi.org/10.12913/22998624/166341

Статті у фахових виданнях України

 1. Соколан Ю.С. Влияниевнешнеготрения на деформационноестарение стали с учетомеетермообработки // Проблеми трибології – №4 . – 2014. – с. 73-80
 2. В. В. Шевеля, В. П. Олександренко, А. С. Трытек, Ю. С. Соколан. Скрэтч-анализформированияподповерхностныхслоев при трениитермообработанной стали / В. В. Шевеля, В. П. Олександренко, А. С. Трытек, Ю. С. Соколан // Проблеми трибології (Problemsoftribology). – 2015. – № 2. – С. 6-18. 
 3. В. В. Шевеля, Ю. С. Соколан. Процессыдинамическогостарения стали при внешнемтрении / В. В. Шевеля, Ю. С. Соколан // Проблеми трибології (Problemsoftribology). – 2015. – № 3. – С. 6-13.
 4. В. В. Шевеля, Б. Купец, Г.С. Калда, Ю. С. Соколан. Изменениетриболого-реологическихсвойств стали при повторно-циклическомтрении с учетомэффектаБаушингера / В.В. Шевеля, Б. Купец, Г.С. Калда, Ю.С. Соколан // Проблеми трибології (Problemsoftribology). – 2017. – № 2. – С. 6-15.
 5. V.P. Tkachuk, K.S. Sokolan, J.S. Sokolan. Equilibrationofsugarcentrifugesbymethodofautomaticbalancing. – Проблеми трибології – 2019. – №1. – С. 6-13
 6. Соколан Ю.С., Романішина О.В. Аналіз програмного забезпечення для навчання та перевірки знань з охорони праці // Вісник ХНУ, Технічні науки. – 2020. – №4 (287). – с. 75-83
 7. Соколан Ю.С., Паршенко К.А. Розробка моделі поширення радіоактивних викидів // Український журнал будівництва та архітектури. – №4 (010). – 2022. – с. 95-101
 8. Слободян, А. ., Макаришкін, Д., Майдан, П., Соколан, Ю. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СТАНУ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ TIA PORTAL V.15.1 (ПОВІДОМЛЕННЯ 1). MEASURING AND COMPUTING DEVICES IN TECHNOLOGICAL PROCESSES, (2), 96–107
 9. Соколан Ю.С., Шевеля В.В., Пєдгонь І. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ БОКОВОГО ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ // Український журнал будівництва та архітектури. – №5 (011). – 2022. – с. 100-109
 10. Іu. Sokolan, V. Mylko, V. Tkachuk, K. Sokolan. PROJECT CONCEPTION OF CAE-SYSTEM FOR WEAR ANALYSIS OF FRICTION BEARING UNDER CONDITIONS OF SHAFT AND LINER AXIS MISALIGNMENT // Вісник ХНУ. Технічні науки. – №5 (313). – 2022. – с. 82-89
 11. SokolanIu., Romanishina O., Sokolan K., Maidan P., Karazey V. FEATURES OF INCREASING THE WEAR RESISTANCE OF MACHINE PARTS BY TREATMENT WITH A CONCENTRATED HEAT FLOW. – ProblemsofTribology, V. 28, No 2/108-2023, 37-43

Тези доповідей на конференціях

 1. Шевеля В.В., Калда Г.С., Соколан Ю.С. Склерометрическиепоказатели и акустико-эмиссионнаяактивность стали при реверсивномтрении // ПОЛИТКОМТРИБ-2019, г. Гомель, Беларусь. 25-28 июня 2019. – с. 11-12
 2. Соколан Ю.С., Кучеренко Л.В., Лялюк О.Г. Особливості державного регулювання системи благоустрою житлових територій у країнах світу // L науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця,  10-12.03.2021 – 3 с.
 3. Соколан Ю.С. Особливості використання програмного забезпечення при вивченні дисципліни «Охорона праці» // V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Використання інноваційних технологій в процесі підготовки фахівців», м. Вінниця,  25.03.2021 – 3 с.
 4. Соколан Ю.С. Комп’ютеризований підхід до навчання та перевірки знань з охорони праці // Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків «ОХОРОНА ПРАЦІ: ОСВІТА І ПРАКТИКА», м. Львів, 27.04.2021. – с. 16-18
 5. Соколан Ю.С. Проблематика забезпеченості спеціалізованим програмним забезпеченням в сфері охорони праці // Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків «ОХОРОНА ПРАЦІ: ОСВІТА І ПРАКТИКА», м. Львів, 27.04.2021. – с. 18-20
 6. Соколан Ю.С. Особливості розробки моделі поширення радіоактивних викидів при аваріях // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених. 2022. – с.122-124
 7. Майдан П.С., Соколан Ю.С. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ РОЗРОБКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ TIA PORTAL V.15.1 // МАТЕРІАЛИ VІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ “ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”. – Харків, 2022. –  с. 254-256
 8. Майдан П.С., Соколан Ю.С. Гібридні системи електропостачання на базі сонце+вітер-дизельної генерації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “АГРАРНА ЕНЕРГЕТИКА В ХХІ СТОРІЧЧІ: ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”. – Біла Церква, 2022. – с. 23-26
 9. Соколан Ю.С., Соколан К.С., Ткачук В.П. Особливості моделювання зношування підшипників в умовах перекосу осей вала і втулки // Збірник наукових праць “Технічна творчість”. – №5, 2022. – 33-35
 10. SokolanIu.S., Sokolan K.S. MODELLING OF BEARING WEAR UNDER CONDITIONS OF SHAFT AND BUSHING AXIS MISALIGNMENT // Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції “Нові матеріали та технології в машинобудуванні 2023”. – Київ, 2023. – с. 46-50 
 11. SokolanIu.S. FEATURES OF SOLVING TYPICAL CIVIL PROTECTION TASKS USING SPECIALIZED SOFTWARE // Тези доповідей VІ Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика». – Харків, 2023. – с.195-199 
 12. SokolanIu.S. Maidan P.S. FEATURES OF AUTOMATIC ASSESSMENT OF SIDE NATURAL ILLUMINATION OF PREMISES // XXIII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів  «СТАН, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ». – Одеса, 2023. – с. 282-284
 13. Милько В.В., Соколан К.С., Соколан Ю.С. «Перспективи використання технології блокчейну в галузі машинобудування» в секції «Технічні науки» XХVІ міжнародної науково-технічної конференції «Технологія-2023» 26.05.2023 Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Київ
 14. Соколан Ю.С., Майдан П.С. Аналіз проблеми відповідності показників енергоефективності конструкцій в Україні Європейським Стандартам //Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Авіація, промисловість, суспільство”. – м. Кременчук, 2023.  – с. 624-628
 15. Соколан Ю.С., Романішина О.В. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків «ОХОРОНА ПРАЦІ: ОСВІТА І ПРАКТИКА». – Львів, ЛДУ БЖД. – 2023 – с. 33-35
 16. Майдан П.С., Соколан Ю.С. Гібридні комплекси електропостачання дубльовані дизельними генераторами // Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Актуальні проблеми сучасної енергетики”. – м. Хмельницький, Херсонський національний технічний університет. – 2023. – с. 63-67

Попередній досвід роботи

o З 2014 по 2023 рік працювала на посадах асистента, в подальшому доцента кафедри Будівництва та цивільної безпеки