Перейти до вмісту

Умови вступу

БАКАЛАВР (на базі ПСЗО та МС)

Відповіді від МОН України на найчастіші запитання

У 2023 році для вступу на освітній ступінь бакалавра після завершення освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – (також в правилах прийому узагальнено як НРК5) потрібні результати трьох предметів НМТ 2022 або 2023 років, а також приймаються результати ЗНО 2020-2021 років (два предмети). (Детальніше про реєстрацію для проходження НМТ)

Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті(НМТ) у 2023 році триває з 03 квітня до 03 травня https://my.testportal.gov.ua/registration/nmt

У 2023 році національний мультипредметний тест (НМТ-2023) складається з української мови, математики (обов’язкові предмети) та або фізики, або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології чи історії України (третій предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року (поєднувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або за результатами ЗНО 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому Хмельницького національного університету 2020-2021 років

Формула розрахунку конкурсного бала

Конкурсний бал на бакалавра  за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 роківрозраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ або КБ = ТК, де

  • П1, П2, ПЗ – оцінки з першого, другого та третього предметів;
  • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020-2021 років з трьох предметів за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х ПЗ) / (К1 + К2 + К3), де

  • П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.
  • (К1, К2, К3) – вагові коефіцієнти оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

Зверніть увагу!

Для вступу на бюджет на ОП 131 “Прикладна механіка конкурсний бал має бути не менший ніж 130.

У 2023 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра необхідною умовою є наявність мотиваційного листа.

Мотиваційний лист – це коротко (одна-дві сторінки) викладена вступником письмово інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. (детальніше у розділі: Мотиваційний лист).

Цьогоріч вступникам, що бажають поступати за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) на спеціальність (ОПП) 131 “Прикладна механіка” достатньо мотиваційного листа (без результатів НМТ / ЗНО).

Починаючи з 1 липня Вам потрібно створити електронний кабінет вступника на сайті https://vstup.edbo.gov.ua (див. «Інструкція користувача …» https://vstup.edbo.gov.ua/files/Instrukciya_EK_PZSO_2022.pdf )

У період з 19 липня по 31 липня подати документи (сформувати електронні заяви у своєму електронному кабінеті з дому або звернувшись у центр подачі електронних заяв ХНУ https://pk.khmnu.edu.ua/centrez/ ).

Детальніше про терміни і ключові дати можна дізнатись за посиланням

Вступна кампанія у 2023-му: 6 головних запитань-відповідей для вступників


МАГІСТР

Відповіді на найчастіші запитання від МОН України

Основні дати

Для вступу до магістратури за спеціальністю 131 – Прикладна механіка
необхідно успішно скласти:

• фахове вступне випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 131 – Прикладна механіка;
Програма вступних фахових випробувань
Збірник тестових завдань

• фахове вступне випробування з іноземної мови (ЗНО);

Презентація щодо особливостей вступу до магістратури


ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (аспірант)

Для вступу на освітньо-наукову програму доктора філософії за спеціальністю 131 – Прикладна механіка
необхідно успішно скласти:

• фахове вступне випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 131 – Прикладна механіка;
Програма вступних фахових випробувань

• фахове вступне випробування з іноземної мови (в Хмельницькому національному університеті);

• додаткове фахове вступне випробування (для абітурієнтів з дипломами магістра з інших галузей).

Вартість навчання

Перелік документів для вступу