Перейти до вмісту

Каразей Віталій Дмитрович

Каразей Віталій Дмитрович

Доцент кафедри технології машинобудування

Інтереси

· Технологія машинобудування

· Автоматизоване проектування технологічних процесів

· Створення прогресивних технологій, комплексів і систем

Контакти

· Каб. 4-307

· email: witalij.karazey@gmail.com

Освіта

· 1974 ХТІБО

· 1981 ЛПІ ім. М.І.Калініна К.т.н

· 1985 ХДУ Доцент

Наукові інтереси

· Інженерна механіка

Наукові видання

1.Каразей В.Д., Присяжний Л.В.Комп’ютерне моделювання коливань супорта верстата для обробки торців труб Тези Х-ї між народної науково-практичної конференціїї “Научный прогресс на рубеже тысячелетий -2013”. – Publishing house Education and Science s.r.o (Чехія). – Прага – 2с.

2.Вдосконаленння базування деталей на два пальці Зб. IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців “Перші наукові кроки – 2015” -К.-Подільський, 2015.- с.122

3. Каразей В.Д., Урбанюк Є.А. Присяжний Л.В. Компютерне моделювання нагрівання пуансона взуттєвої прес-форми. Мaterialy X mezinarodni decko-practicka conference VEM Avzik-2014 Praga Publishing Houze, 13 с.

4.Каразей В.Д.Підвищення зносостійкості напрямних роликів . Зб. IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців “Перші наукові кроки – 2015” -К.-Подільський, 2015.-с.122.

5.Каразей В.Д. Савицький Ю.В.. Технологічні методи забезпечення точності обробки деталей машин. Завдання і методичні вказівки до контрольної роботи для студентів напряму «Інженерна механіка»/ Хмельницький, ХНУ, 2015.

6.Присяжний Л.В., Каразей В.Д., Урбанюк Є.А. Підготовка виробництва прес-форм для литва термопластів з використанням пакету SOLIDWORKS та його модулів. Materials of the Internazional scientific and practical conference “Areas of scientific though Dezembere 30/2015 -Janyary 7, 2016 on Technicals sciences.Лондон, 2016, с.31-42.

7.Каразей В.Д., Присяжний Л.В Виготовлення заготовок для деталі «Муфта» холодним штампуванням. Matrials of the International scientific and practical conference “Areas of scientific thouglu –2016/2017.Dezember 30.2016-January 7. 2017 on Technical cience Constructson and architecture Geography and geology. Sheffield Science and Education ,2016 c/ 8-10.

8.Каразей В.Д., Cидоренко І.І., Гордєєв А.І., Урбанюк Є.А. Амортизатор важільно-лопатевий. Materiаly XIV miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy -2018» 07 -15 kwietnia 2018 roku,Volume 10. Przemysl, Nauka i studia, 2018.

9.Каразей В.Д. Визначення режимів різання при торцовому з використанням магнітних плит. Монографія: Технологія машинобудування: іноваційні технологічні процеси та машини/ за ред. д.т.н., проф. А.І Гордєєва.- Хмельницький: Хм.ЦНІІ, 2016. – Розділ 11, с.76-84.

10.Каразей В.Д., Соколан К.С. Дослідження процесу штампування заготовки деталі “Муфта” їз використанням програми Deform. Проблеми трибології, №2, 2017, Технічні науки, с. 56-62.

11.Каразей В.Д Вдосконалення конструкції штампа для холодного видавлювання. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково- технічної інтернет-конференції «Технічних думок творчий злет – 2017» №1 листопад 2017 р.

12.Каразей В.Д. Підвищення працездатності муфти зчеплення мотоблока Мотор Січ. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції «Технічних думок творчий злет – 2017» №1 листопад 2017 р.

13.Каразей В.Д., Проектування пресформ з допомогою використання програми Solidworks Plastik . Сучасні технології в механіці: Збірник наукових праць. / Укл.: Скиба М.Є., Олександренко В.П. Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2018. – 220 с.

Здобутки + Нагороди

· Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Професійне зростання (+ підвищення кваліфікації)

· Підвищення кваліфікації за програмою підготовки викладачів-тьюторів-організаторів системи дистанційного навчання ХНУ. Наказ № 138-кп від 23.0617 р.

· Підвищення кваліфікації на Красилівскому агрегатному заводі у 2016 р.

Посади в ХНУ

· 1975-1978 асистент кафедри технології машинобудування

· 1982 – 1985 асистент, старший викладач кафедри технології машинобудування

· 1985 -2001 доцент кафедри технології машинобудування

· 2001 – 2013 – декан заочного факультету №1

· 2913- доцент кафедри технології машинобудування

Викладання

· Основи технології машинобудування

· Технологія машинобудування

· Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

· Технологія обробки типових деталей та складання машин

· Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів