Перейти до вмісту

Гордєєв Анатолій Іванович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор

Анатолій Гордєєв


Інтереси

  1. Механізація та автоматизація технологічних процесів у машинобудуванні.
  2. Захист інтелектуальної власності (машини, пристрої, обладнання, способи)

Про Гордєєва Анатолія

Контакти

Каб.4-307

Хмельницький національний університет

Інститутська, 11

Хмельницький, 29013

Україна

· email: aigordeev54@ukr.net

· 096 8526507

Освіта

o 1976

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. Інженер-механік

o 1986

Київський технологічний інститут легкої промисловості. Кандидат технічних наук.

o 1988

Атестаційна колегія МОН. Доцент

o 2011

Хмельницький національний університет. Доктор технічних наук

o 2014

Атестаційна колегія МОН. Професор

Наукові інтереси

o Прикладна механіка

o Дослідження динаміки та створення конструкцій вібраційних машин для різних технологій

o Вібраційні машини для зміни властивостей та очищення води

Наукові видання

Монографії, навчальні посібники з Грифом МОН України

1. Сілін Р. І. Вібраційне обладнання на основі гідропульсатора : монографія / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 386 с. : іл.

            2. Сілін Р. І. Властивості води та сучасні способи її очищення : монографія / Р. І. Сілін, Б. А. Баран, А. І. Гордєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 254 с. : іл.

            3. Сторож Б.Д. Точність верстатних пристроїв машинобудівного виробництва: Навчальний пособник / Б.Д. Сторож, Р.Т. Карпик, А.І. Гордєєв .За ред. Р.Т. Карпика. – Хмельницький:  ХДУ,  2003. – 222 с., іл.

            4. Дипломне та курсове проектування з технології машинобудування та металорізальних верстатів: Навчальний пособник / [Гордєєв А.І., Урбанюк Є.А.,  Безносов А.Є.,  Мігаль В.Г.]  – Хмельницький: ХНУ  2005. – 294с., іл.

            5. Гордєєв А.І. Збірник задач з проектування технологічного оснащення: Навчальний посібник / А.І. Гордєєв, Є.А. Урбанюк,  Р.С.Сілін – Хмельницький: ХНУ  2013. – 159 с., іл.

            6. Інноваційні нанотехнології активації і знезаражування води та вібраційне обладнання  [Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв,  Г.Б. Параска, В.Д. Пархоменко, В.В. Кравчук]  Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. –  252 с., іл.

            7. Технологія машинобудування: інноваційні технологічні процеси та машини: колективна монографія / за ред. докт. техн. наук, проф. А.І. Гордєєва. –  Хмельницький: ХмЦНІІ, 2016. – С.162-181; С.253-269; С.289-328.

            8. Інноваційне обладнання, пристрої для експертно-криміналістичних досліджень та окремі процесуальні питання проведення судових експертиз : колективна монографія / за ред. к. ю. наук,  Ю.В. Циганюк. –  Хмельницький: Хмельницький центр нових технологій та інновацій, 2020.  – (229 с.) С.11-19; С.32-45; С.59-70, С.106-117.

            9. Вібраційні машини для знезаражування та зміни властивостей води / Гордєєв А. І., Ганзюк А. Л., Костюк Н. О, Гордєєв О. А., Шелестюк О.П. –  Хмельницький: ФОП «Мельник», 2021. – 168 с.

            10. Вібраційні машини для очистки та мийки деталей зануреним пульсуючим струменем рідини / Скиба М.Є., Гордєєв А. І., Ганзюк А. Л., Старий А.Р. –  Хмельницький: ФОП «Мельник», 2022. – 195 с.

Статті у фахових та республіканських виданнях (на 2020 рік 71)

9. Силин Р.И. Установка для мойки деталей легкой промышленности / Силин Р.И. А.И.Гордеев, Н.А. Сивченко // Известия вузов. Технол. Легкой промышленности. – 1983. – №1. С. 129-131.

10. Гордеев А.И. О механизме интенсификации процесса мойки деталей машин в пульсирующем газожидкостной потоке. Сообщение 1 / А.И. Гордєєв Р.И. Силин, Н.А. Сивченко // Известия вузов. Технол. Легкой промышленности. – 1985. – №5. – С 121-124.

11. Гордеев А.И. О механизме интенсификации процесса мойки деталей машин в пульсирующем газожидкостном потоке. Сообщение 2 / А.И. Гордєєв, Р.И. Силин, Н.А. Савченко // Известия вузов. Технол. Легкой промышленности. 1985. – №6. – С. 128-131.

12. Силин Р.И. Исследование гидропульсаторов и использование их в устройствах для обработки поверхностей деталей / Р.И. Силин, А.И. Гордеев// Автоматизация производственных процесов в машиностроении и приборостроении. – 1990. – Вып. 29. – С. 54–59.

13. Силин Р.И. Аналитическоеисследованиепараметровгидропульсационногоустройства для мойки / Р.И. Силин, А.И. Гордеев, Ю.В. Савицький // Вибрации в технике и технологиях. – 1996 – №1(3). – С.3–5.

14. Фізико-хімічні властивості води після кавітаційної обробки /[ Б.А. Баран, Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, О.А. Копицяк] // Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2008. – № 5 – С. 24 – 26.

15. Сілін Р.І. Вибраційне обладнання для кавітаційно-магнітної обробки води / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. № 43, Львів. – 2009, C. 33-43.

16. Силин Р.И. Кавитационно – магнитная обработка воды и вибрационное оборудование / Р.И. Силин, А.И. Гордеев // Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2009. – № 1 – С. 50 – 56 .

17. Сілін Р.І. Науково – технічні основи розроблення вібромашин для впливу на властивості води / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 4(56) – С. 141 – 148.

18. 38. Гордєєв А.І. Розвиток наукових основ проектування вібраційного обладнання для зміни властивостей води та її знезаражування / А.І. Гордєєв // Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2010. – № 1 – С. 12 – 20.

19. Сілін Р.І. Розвиток наукових основ методики проектування вібраційного обладнання з електромагнітним приводом для зміни властивостей води та її знезаражування / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв // Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2010. – №3 – С. 7 – 10.

20. Сілін Р.І. Вібраційне обладнання для зміни властивостей води з одночасним впливом різних енергетичних полів / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв // Вібрації в техніці та технологіях. – 2015 – №4(80). – С.64-68.

21. Гордеев А.А. Вибрационноеоборудование для нанесения масло удерживающих лунок на шейках валов / А.А. Гордеев, А.К.Кармалита, А.И. Гордеев // Вектор науки ТГУ, Толятти.- № 3-1(33-1). – 2015. – С. 47-51.

22. Силин Р.И. Динамическая модель и еёреализация в резонансномвибрацонном станке для доводки плоских изделий / Р.И. Силин, В.В. Третько, А.И. Гордеев // Вектор науки Толяттинскогогосударственногоуниверситета. – 2015 – № 3-1(33-1). – С.123-128

Збірники праць та тези доповідей(на 2020 рік 116)

23. Силин Р.И. Улучшение качества очистки тел. качения с целью повышения дол¬говечности подшипниковых узлов / Р.И. Силин, В.П. Кошель, А.И. Гордеев // Управление качеством механосборочном производстве : тез. докл. респ. конф. – Пермь. 1977. – С. 25-26.

24. Интенсификация очистки деталей приборов и узлов / [Р.И. Силин, В.П. Кошель, А.И. Гордеев, Н.Н. Косиюк, В.А. Осипов] // Реф. инф. о научно-ислед. работах в вузах УССР. Машиностроение и металообработка. – К.: Вища школа, 1978. – Вып.21. – С.80.

25. Установка для очистки деталей и узловрадиоаппаратуры / [В.П. Кошель, А.И. Гордеев, Н.Н. Косиюк, Л.П. Башмаков] // Обменопытом в радиопромишленности. – 1981. – №12. – С.21-22.

26. Сілін Р. І. Пристрій для кавітаційно-магнітної обробки води з електромагнітним приводом / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Є. А. Урбанюк // Nastolenimodernivedi – 2008 : materialy IV mezinarodni vedecko-prakticka konference. – Praha : PublishingHouse «EducationandScience», 2008. – Dil 9 : Technickevedy. – С. 12–15.

27. Дослідження кавітаційно-магнітного впливу на структуру води / [Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, Б.А. Баран, Є.А. Урбанюк] // Materialy IV mezinarodnivedecko – praktickakonference «Tfektivninastrojemodernich – 2008». – Dil 17. Technickevedy: Praha. PublishingHouse «Educationand Science»-2008, с. 28-32.

28. Обладнання для вібраційної доводки високоточних поверхонь / [В.В.Третько, А.І. Гордєєв, Є.А. Урбанюк, І.О. Cідлецький] // Materiali Y miedzynarodowej naucowi-practicznej konferencji «WYKSTALCENIE I NAUKA BEZ GRANIC – 2008» 07-15 lgrudnia 2008 roku. Volume 18 Technicznenauki. / Przemysl. Nauka I studia. 2008. С 45-47.

29. Сілін Р.І. Кавітаційно-магнітна обробка води та вібраційне обладнання на основі гідропульсатора / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв // Cб. пр. II міжн.н-т. конференції «Cовременные достижения в науке и образовании». Нетания (Израиль). – Хмельницький: ХНУ. – 2008. – С. 46– 49 .

30. Ланець О.С. Аналіз роботи тримасової динамічної моделі вібраційної площадки на перехідних режимах / [О.С. Ланець, А.І. Гордєєв, А.К. Бережнюк, В.А. Кирилюк] // Materialy IV mezinarodnivedecko – praktickakonference «VEDA AVZNIK – 2008-2009». 27 prosincu 2008-05 ledna 2009- Dil 16. Technickevedy: Praha. PublishingHouse «Educationand Science»-2009, с. 20-22.

31. Старий А.Р., Гордєєв А.І., Гордєєв О.А. ВІБРАЦІЙНА МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТА МИЙКИ / Materialsofthe XVI InternationalscientificandpracticalConferenceScienceandсivilization – 2020 , 30 January – 07 February, 2020 Vol. 8: Sheffield.Scienceandeducation LTD, 2020 – С. 67-70.

32. Костюк Н.О., Гордєєв А.І., Гордєєв О.А. АНАЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ТА ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ / Materiały XVI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Strategicznepytaniaświatowejnauki – 2020» , Vol. 9 Przemyśl: Naukaistudia, 2020 – C.32-36

Авторські свідоцтва СРСР (на 2020 рік 7)

33. А. с. 678087 СССР, МКИ3 С 23 G 3/00. Устройство для мойки / Р.И. Силин, В.П. Кошель, Н.И. Шандабура, Н.Н. Косиюк, Я.Н. Эльгорт, А.И. Гордеев и В.А. Осипов (СССР). – № 2483930/22–02; заявл. 03.05.77 ; опубл. 05.08.79, Бюл. № 29. – 3 с. : ил.

34. А. с. 880519 СССР, МКИ3 В 08 В 3/10. Устройство для промывкиизделий/ Р.И. Силин, В.П. Кошель, А.И. Гордеев (СССР). – № 2869224/28–12; заявл. 17.12.79 ; опубл. 15.11.81, Бюл. № 42. – 3 с. : ил.

35. А. с. 1130422 СССР, МКИ3 В 08 В 3/10. Устройство для мойкимелкихизделий/ А.И. Гордеев, Р.И. Силин, Н.А. Сивченко (СССР). – № 3613130/28–12; заявл. 15.04.83 ; опубл. 23.12.84, Бюл. № 47. – 3 с. : ил.

Патенти України (на 2020 рік 51)

36. Пат. на корисну модель 38450 України, МПК В24С1/10. Пристрій для гідродробоструменевого зміцнення виробів / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, О.Б. Лаврентьєв (Україна); заявник і патентовласник Технологічний ун-тет Поділля. – u2000036322; Заяв. 18.11.2000; Опубл.15.04.2001, Бюл. № 4. – 3 с.

37. Деклараційний патент на винахід. № 40756 України, Пульсаційний гідравлічний вибратор/ Р.І. Силин, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький, С.Г. Костогриз (Україна); Технологічний ун-тет Поділля. – u98063136; Заяв. 08.06.1999; Опубл.15.08.2001, Бюл. № 7. – 3 с

38. Пат. на винахід 48400 України, МПК C02F1/46. Пристрій для очистки стічної води / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, В.О. Павлик (Україна); Технологічний ун-тет Поділля. – u2001064234; Заяв. 19.06.2001; Опубл.15.08.2002, Бюл. № 8. – 3 с.

39. Пат. 54955 Україна, МКИ В 24 В 5/00. Установка для зачистки облою / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. Б. Лаврентьев, В. В. Третько (Україна) ; заявник і патентовласник Технологічний ун-т Поділля. – u2002054432 ; заявл. 30.05.2002 ; опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3. – 3 с. : іл.

40. Пат. на корисну модель 10347 України, МПК В01F5/00. Устаткування для обробки води /Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, В.В. Третько, І.І. Сорока (Україна); заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. – u 200503620; Заяв. 18.04.2005; Опубл.15.11.2005, Бюл. № 11. – 3 с.

41. Пат. на корисну модель №128630 України. МПК G01N 21/79 (2006), G01N 21/3577 (2014). Спосіб кристалооптичного аналізу структурної будови води та ступеню її активації і забруднення біологічними рештками / А.Л. Ганзюк, В.П. Олександренко, А.І. Гордєєв, Н.О. Костюк; – № u201804393; заяв. 20.04.2018; опубл. 25.09.2018, Бюл. №18. – 10 с.

42. Пат. на корисну модель № 132837, МПК B08B 3/10 Вібраційна машина для очистки забруднень потоком твердих часток та мийки деталей при ремонті обладнання. Скиба М.Є., Старий А.Р., Гордєєв А.І., Гордєєв О.А. U201810344; Заявл. 19.10 2018. Опубл. 11.03.2019. Бюл. №5.

43. Патент на корисну модель № 134057 України, МПК F42B3/02. Пристрій для дистанційного приведення в дію реактивних гранатометів / Кудінов О.О., Марчук О.П., Зарічний А.В., Ганзюк А.Л.. Кравчук О.В., Гордєєв А.І. (Україна); – u 2018 12411; Заяв. 13.12.2018. Опубл. 25.04.2019, Бюл. №8. – 4 с.

44. Патент на корисну модель № 134842 України. МПК F41F. Пристрій для проведення статичних випробувань коротко клинкової холодної зброї / Ковальов К.М., Шаршонь М.Б., Олійник А.С., Ганзюк А.Л., Кравчук О.В., Гордєєв А.І., Гороховський В.О. / (Україна); – u 2018 12409; Заяв. 13.12.2018. Опубл. 10.06.2019, Бюл. №11. – 9 с.

45. Пат. на корисну модель № 136843 України. МПК G05B 17/00. Спосіб використання МБЛА на підривних майданчиках при проведенні експертних експериментів під час виконання судових вибухово-технічних експертиз / Кудінов О.О., Ганзюк А.Л., Кравчук О.В. Гордєєв А.І; – № u201902453; заяв. 13.03.2019; опубл. 10.09.2019, Бюл. №17. – 4 с.

46. Патент на корисну модель № 137151 України, МПК H01F 13/00. Пристрій для магнітно-порошкової дефектоскопії номерних знаків вузлів автомобільної техніки / Нарольський О.А.., Сич Є.В., Ганзюк А.Л.. Кравчук О.В., Гордєєв А.І. (Україна); – u 2019 02452; Заяв. 13.03.2019. Опубл. 10.10.2019, Бюл. №19. – 4 с.

47. Патент на корисну модель № 138370 України, МПК Е03В 3/28. Пристрій для одержання води з атмосферного повітря /, Гордєєв А.І., Ганзюк А.Л.. Кравчук О.В., Гордєєв О.А., Урбанюк Є.А. (Україна); – u 2019 05218; Заяв. 18.05.2019. Опубл. 25.11.2019, Бюл. №22. – 4 с.

Іноземні патенти

48. 1. Patent 5773 Radomir SILIN, UA, Anatolij GORDEEV, UA, Algimantas BUBULIS, LT, Vytautas JURENAS Vibrasinisirenginysnuotekuir nukenksmnimui.C02F 1/34/ KAUNO TECNOLOGIJOS UNIVERSITETAS. 2011.09.26. 8 p.

Здобутки + Нагороди

Попередній досвід роботи

o Асистент, старший викладач, доцент кафедритехнологіїмашинобудування

Членство в асоціаціях

· Член редакційноїколегіїнауковоговидання«Вісник ХНУ».

· Заступник головиспеціалізованоївченої ради Д70.052.02 по захистудокторських та кандидатськихдисертацій

Професійне зростання(+ підвищеннякваліфікації)

o Захист дисертації д.т.н. в 2011р. за спеціальністю 05.02.02 Машинознавство

o Періодичне що 5 років підвищення кваліфікації на машинобудівних підприємствах м.Хмельницького

Посади в ХНУ

o 1976 – 1986 – ассистент кафедри

o 1986–1988 – старший викладачкафедри

o 1988– 2912– доцент кафедри

o 2012-2020 – професор кафедри

Викладання

o Технологічне оснащення

o Теорія автоматичного керуванн

o Технологічні методи забезпечення точності та якості виготолення деталей.